logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 
Навчальні матеріали з інформатики » Visual Basic for Applications » Інтегроване середовище розробки мови VBA

Інтегроване середовище розробки мови VBA


Visual Basic for Applications
     
     
   
 

Інтерфейс інтегрованого середовища розробки VBA аналогічний інтерфейсу інтегрованого середовища розробки Visual Basic. Запуск середовища розробки VBA здійснюється з будь-якого додатка, що входить в Microsoft Office, командою [Сервіс-Макрос-Редактор Visual Basic].

Вікно середовища розробки VBA являє собою стандартне вікно додатка, у якому можуть бути відкриті за допомогою пунктів меню View робочі вікна середовища: панель інструментів, вікна Конструктор форм, Властивості об'єкта, Програмний код, Перегляд об'єктів і Провідник проекту.

Панель інструментів у стандартному варіанті включає 14 різних класів керуючих елементів: Соmmandbutton (командна кнопка), Textbox (текстове поле), Label (напис) і ін. Існує можливість доповнити панель інструментів новими класами керуючих елементів за допомогою команди [Tools-Additional Controls...].

У вікні Конструктор форм можна конструювати графічний інтерфейс проектів, поміщаючи на форму (об'єкт Userform) керуючі елементи.

За допомогою вікна Властивості об'єкта можна встановлювати необхідні значення властивостей (Name, Caption і ін.) об'єктів графічного інтерфейсу (форми й керуючих елементів).

У вікні Програмний код можна вводити й редагувати код програмних модулів. Редактор коду оказує «інтелектуальну» допомогу користувачеві. По-перше, він автоматично пропонує користувачеві варіанти завершення інструкції, що вводиться.

Після введення імені об'єкта (наприклад, об'єкта Selection) і крапки у вікні з'являється список його властивостей, методів, а також вхідних у нього об'єктів більш низького рівня.

Подвійне клацання по обраному об'єкту або натискання клавіші {Tab} вставляє обране ім'я в код програми.

По-друге, у будь-який момент можна одержати перелік усіх класів об'єктів VBA, а для кожного класу — перелік властивостей і методів. Для цього необхідно виділити в тексті програми ім'я об'єкта, здійснити праве клацання й у контекстному меню, що з'явився, вибрати пункт Перегляд об'єктів або ввести команду [Вид - Перегляд об'єктів].

У вікні Перегляд об'єктів, що з'явилося,  у його лівій частині можна вибрати клас об'єктів (наприклад, Documents), а в правій частині вікна вибрати властивість, що цікавить нас, або метод (наприклад, метод Open). У нижній частині вікна буде виведена коротка інформація про формат завдання методу або властивості.

По-третє, редактор коду проводить автоматичну перевірку синтаксису набраного рядка після натискання клавіші {Enter}. Якщо в рядку допущена помилка, то вона виділяється червоним кольором. Для усунення помилки в допомогу користувачеві на екрані відображається діалогова панель, на якій міститься інформація про допущену помилку.

По-четверте, якщо курсор розташувати на ключовому слові мови VBA (імені об'єкта, методу, властивості або інструкції) і нажати клавішу {F1}, то з'явиться вікно з розгорнутою довідковою інформацією.

У вікні Провідник проекту можна ознайомитися з ієрархічною структурою файлів програмних модулів проекту. У проекті автоматично створюються програмні модулі для кожного документа, крім того, можна створити програмні модулі форм і стандартні програмні модулі (макроси).
 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Загальний вигляд середовища програмування, структура проекту
 • Меню
 • Основні елементи Windows
 • Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій
 • Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2020 UA5.org