logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Обробка текстових даних


Програмування мовою Pascal
     
     
   
 

        Як уже згадувалось, в мові Pascal є два види текстових даних: символічні (char) та рядкові (string).

         Для роботи з символічними даними є функції: Chr та Ord.

         Функція Chr за кодом виробляє відповідний символ, наприклад, результатом функції Chr(66) буде символ ‘B’.

         Функція Ord виробляє код свого аргументу: значенням функції Ord(‘B’) буде число 66.

         Символічні дані можна об’єднувати в масив, наприклад:

 

         Var P: array[1..50] of char;

 

         Фактично P – це рядок з 50 символів. Його можна ввести в циклі.

         Спеціальна функція Length(T) повертає ціле число – кількість символів в рядку. Рядок можна ввести з клавіатури за допомогою оператора Readln.

Наприклад:

 

Readln(Т);

 

Для рядкових даних допустима операція зчеплення, наприклад:

 

Q:=’ Великий ‘ + ‘ Дніпро ‘;

 

Але можливий і такий варіант:

 

LivePole:=’‘; {це пустий рядок}

For i:=1 to k do LivePole:= LivePole+’ ‘;

 

Після завершення циклу змінна LivePole буде мати k проміжків.

Для обробки даних типу String використовують спеціальні підпрограми.

Процедура Insert(S1, S2, Npoz) вставляє рядок S1у рядок S2, починаючи з позиції Npoz.

Приклад:

 

S2:=’ Приватизація ‘;

Insert (‘х’ , S2, 4); {в S2 буде – Прихватизація}

 

Процедура Delete(S1, Npoz, Kil) вилучає з рядку S1 підрядок із Kil символів, починаючи з позиції Npoz.

Приклад:

 

S1 := ‘Закріпити’;

Delete (S1,3,3); {в S1буде - запити}

 

Функція Copy(S1, Npoz,Kil) виконує копіювання послідовності із Kil символів з позиції Npoz рядку S1.

Приклад:

 

S2:=Copy(‘Металіст’,5,3); {в S2 буде – ліс}

 

Функція Pos(S1, S2) шукає в S2 (з лівого краю) підрядок S1. Результатом функції є ціле число – номер позиції, починаючи з якої підрядок S1 перший раз входить до S2. Якщо S1 в S2 немає, результат дорівнює нулю.

Приклад:

 

S2:=’ Влада чи Безвладдя‘;

Nom:=Pos(‘ ‘,S2); {Nom стане рівним 6}

 

Щоб знайти у тексті місце другого проміжку, треба щось зробити з першим, наприклад, замінити його на ‘*’.

 

S2[Pos(‘ ‘,S2)]:=’*’;

 

Функція Concat(S1,S2,…,SN) виконує зчеплення рядків S1, S2,…,SN в один рядок.

Приклад: Підрахувати кількість слів у заданому реченні.

 

Var s:String;

i,j:Byte;

Begin

 Write('Input line : ');

 Readln(s);

 s:=s+' ';

 j:=0;

 For i:=2 to Length(s) do

  If (s[i]=' ')and(s[i-1]<>' ') Then j:=j+1;

 Writeln('Result = ',j);

End.


 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Цикл FOR - цикл з параметром
 • Лінійні алгоритми та аріфметичні операції
 • Оператори розгалуження
 • Цикли та циклічні процеси
 • Діаграми класів


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2020 UA5.org