logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Цикл FOR - цикл з параметром


Програмування мовою Pascal
     
     
   
 

Оператор організації циклів FOR має загальний вигляд:

Цикл з параметром FOR FOR параметр := вираз 1 {to downto} вираз2 do {оператор};

 де параметр – змінна цілого, символьного або перелічуваного типу;

      вираз 1, вираз 2 – відповідно початкове та кінцеве значення параметра (константа, змінна або вираз);

      оператор – простий або складний оператор (це, так зване, тіло циклу).

         Приклад:

For i=1 to 25 do A[i]:=0;

         У циклі FOR параметр завжди змінюється з кроком “один”. Якщо i – ціла зміна, то вона збільшується від 1 до 25. Якщо треба змінювати параметр, вживають слово downto.

         Приклад:

For i:=30 downto 5 do begin ….. End;

         У цьому випадку параметр i буде зменшуватись з кроком 1, при кожному значенні i виконується складний оператор.

         Приклад. Скласти програму для обчислення значень функції Y(x)

         Програма:

Программа з використанням цикла з параметром FOR

Var X : Array[1..4] of Real;

       A,B,Y : Real;

        I : Byte;

Begin

     Write(‘Введіть А і В :’); ReadLn(A,B);

     For I:=1 to 4 do

       Begin

          Write(‘Введіть X[’,I,’]=’); ReadLn(X[I]);

       End;

     For I:=1 to 4 do

       Begin

         Y:=A*SQR(X[I])+B;

         WriteLn(‘X=’,X[I], ‘Y=’,Y);

       End;

End.
 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Лінійні алгоритми та аріфметичні операції
 • Оператори розгалуження
 • Цикли та циклічні процеси
 • Діаграми класів
 • Нотація UML


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2020 UA5.org