logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Оператори розгалуження


Програмування мовою Pascal
     
     
   
 

Розгалужений процес вміщує декілька шляхів. Вибір того чи іншого шляху залежить від виконання деяких умов. У багатьох випадках виникає потреба в зміні послідовного порядку операторів, що стає  можливим завдяки операторам управління. До них в першу чергу відносяться IF та CASE.

         Оператор IF реалізує операцію умовного переходу (операцію розгалуження на два напрямки).

Загальний вигляд:

If  умовний вираз  then…else…;

         В умовному виразі задається умова розгалуження. При виконанні оператора IF цей вираз обчислюється з отриманням логічного результату. Якщо результат True, то виконується простий або складний оператор після слова Then. Якщо результат False, то виконується оператор після Else.

         Наприклад:

Оператор розгалуження, оператор разветвления

If A<7.2 then Y:=5*A else Y:=5/A;

  Частину оператора Else … можна не вживати:

Розгалужений обчислювальний процес If X>0 then K:=K+1;

 

            Це означає, що у випадку, коли число Х більше нуля, буде виконано оператор K:=K+1. Якщо така умова для конкретного числа хибна, то змінення К не відбувається, а управління передається на оператор, який в програмі записано після оператора If.

         Складений оператор Begin…End суттєво розширює можливості If:

Оператор разветвления, разветвленный вычислительный процесс If X>0 then begin

                   K:=K+1;

                   R:=a;

                  End

         Else begin

                  L:=L+1;

                  Q:=A;

                End;

       

         У складному операторі записують будь-яку кількість операторів. Вони виконуються “як одне ціле”. Тут можуть бути “свої” If, цикли, тощо.

Зверніть увагу на те, що після оператора, який стоїть перед Else, не ставиться крапка з комою.

         Оператор Case забезпечує розгалуження на декілька напрямків.

         Загальний вигляд:

 

Case індекс вибору of список вибору;

Else…; End;

 

         де індекс вибору – проста змінна цілого, символічного, перелічуваного або логічного типу;

         список вибору – сукупність простих або складних операторів, перед кожним з яких стоїть константа вибору, тип якої співпадає з типом індексу вибору.

         Після слова Else може стояти простий або складний оператор (ця конструкція може бути відсутня).

         Приклад:

Оператор вибору, варіанту Case Case Kit of

    1: Y:=sin(x);

    2: Y:=cos(x);

    3: Y:=sin(x)+cos(x);

    Else Y:=0;

End; {case}

        

 

         Змінна Kit (цілого типу) повинна бути визначеною до виконання оператора Case. Якщо Kit дорівнює 1, обчислюється функція Y:=sin(x), якщо вона дорівнює 2, то : Y:=cos(x). У тому випадку, коли Kit відрізняється від 1, 2 або 3, буде виконано оператор Y:=0.

         У списку вибору можна вживати складний оператор Вegin… End.


Приклад: скласти програму обчислення функції

 

Програма:

Программа разветвление

Var X, Y, Z, F : Real;

Begin

    Write(‘Введіть Y, Z :’);

    ReadLn(Y,Z);

    Write(‘Введіть X :’);

    ReadLn(X);

    IF (X>=Y) THEN  F:=SQR(X)+EXP(Z)/COS(Y)

                     ELSE   F:=SIN(X)+COS(Z);

    WriteLn(‘Значення F=’,F);

            End.

 

 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Цикл FOR - цикл з параметром
 • Лінійні алгоритми та аріфметичні операції
 • Нотація UML
 • Діаграми класів
 • Цикли та циклічні процеси


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2020 UA5.org