logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
для детей тесты
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Алфавіт та типи даних мови Pascal


Програмування мовою Pascal
     
     
   
 

Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Для мови PASCAL це такі символи: A,B,…,Z; a,b,…,z, _ (символ підкреслення), 0,1,2,…,9.

Спеціальні символи: +  -  *  /  =  <<span style="">    .  ,  ;  :  @    (  )  [  ]  {  }  #  $ ^. Символ “проміжок” ніяк не визначається, це “пусте місце” між якими-небудь конструкціями.

За допомогою символів алфавіту можна складати різноманітні конструкції: постійні, змінні, оператори, тощо.

Постійна змінна (константа) не змінюється в процесі програми. Є декілька видів констант.

     Числові константи – цілі та дійсні.

Приклади цілих констант:

 

      158                  -65                 38456

 

     Дійсні константи можна записувати одним з двох способів:

 

1)  24.865                     -0.36

2)  0.24865Е+2             -0.36Е0

 

     У цілій константі немає ні крапки, ні коми, а в дійсній константі записується так звана десяткова крапка (а не кома).

     Символічна константа – це один символ у лапках.

     Приклади:

 

 ‘a’                       ‘+’

 

     Рядкова константа – це послідовність символів в лапках, наприклад:

 

 ‘Купуйте IBM PC AT’

 

     Логічні константи визначаються словами True та False, відповідно “істине” та “хибне”.

     Невідємними елементами кожної програми є змінні. Змінні визначаються іменем, яке починається з литери та може мати в середині цифри та знак підкреслення. Великі та малі літерив іменах не розрізнюяться.

     Приклад:

 

 A        Xsum         Kilkist         Rik1999        Dunamo_Kuev

 

Довжина імені може бути, яка завгодно, але транслятор “розуміє” тільки перші 63 символи.

     Змінна одержує та змінює (може і не змінювати) своє значення в процесі роботи програми.

     Кожна змінна повинна бути описана на початку програми після слова Var. При цьому вказується тип змінної. Для цілої змінної всі типи наведені в таблиці 1.   

 

                           Таблиця 1

Тип

Діапазон

Розмір в байтах

Byte (коротка ціла без знаку)

0…255

1

Shortint (коротка ціла із знаком)

-128..127

1

Word (ціла без знаку)

0…65535

2

Integer (ціла із знаком)

-32768..32767

2

Longint (довга ціла із знаком)

-2147483648..

2147483647

4

 

Всі можливі типи дійсної змінної наведені в таблиці 2

Таблиця 2

Тип

Діапазон

Кількість цифр

Розмір в байтах

Real (дійсний)

10-39  -   1038

11  -  12

6

Single (одинарна точність)

10-45  -  1038

7  -  8

4

Double (подвійна точність)

10-324  -  10308

15  -  16

8

Extended (розширена точність)

10-4951  -  104932

19  -  20

10

 

Стандартний тип для дійсної змінної – Real. На відміну від інших мов програмування в системі PASCAL треба обов’язково описувати всі змінні на початку програми.

Приклад:

 

Var  A, B: Real;

              X: Double;

              I, J, K: Byte;

              M: Integer;

 

     Для опису символьних змінних вживають тип Char, рядкових - String, логічних – Boolean.

     Найбільша довжина рядку складає 255 символів, у квадратних дужках вказують довжину для конкретної змінної. Якщо довжина не вказана, то автоматично  береться – 255.

Приклад:

 

Var Z, Buk, Sim: Char;

        Str: String [20];

        S: String;

        Q, R: Boolean;

 

     Обробка даних виконується в виразах та операторах присвоєння. Оператор присвоєння має загальний вигляд:

     А := В;

 де А – проста або індексована змінна,

      В – вираз.

     При виконанні оператора спочатку обчислюється вираз, а потім результат присвоюється змінній А. При цьому повинна бути сумісність типів по присвоєнню. Існує багато випадків сумісності типів, головні з них такі:

 • А та В являються цілими типами та значення В попадає в діапазон значень А;
 • А та В – дійсні типи та значення В попадає в діапазон припустимих значень А;
 • А – дійсний тип, а В – цілий (але не навпаки);
 • А та В – рядкові дані;
 • А – рядок, а В – символ.

Приклади операторів присвоєння:

 

Var A, B, C: real;

       I, J, K: integer;

        R1, R2: string [20];

        S1, S2: char;

…………………………

      K:=I div J;

      C:=A + B/2;

      R1:= ‘текст’;

      R2:=R1;

       S1:=’*’;

 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Обробка текстових даних
 • Цикл FOR - цикл з параметром
 • Типізація даних
 • Робота з файлами
 • Використання динамічних змінних


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2018 UA5.org