logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Алфавіт та типи даних мови Pascal


Програмування мовою Pascal
     
     
   
 

Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Для мови PASCAL це такі символи: A,B,…,Z; a,b,…,z, _ (символ підкреслення), 0,1,2,…,9.

Спеціальні символи: +  -  *  /  =  <<span style="">    .  ,  ;  :  @    (  )  [  ]  {  }  #  $ ^. Символ “проміжок” ніяк не визначається, це “пусте місце” між якими-небудь конструкціями.

За допомогою символів алфавіту можна складати різноманітні конструкції: постійні, змінні, оператори, тощо.

Постійна змінна (константа) не змінюється в процесі програми. Є декілька видів констант.

     Числові константи – цілі та дійсні.

Приклади цілих констант:

 

      158                  -65                 38456

 

     Дійсні константи можна записувати одним з двох способів:

 

1)  24.865                     -0.36

2)  0.24865Е+2             -0.36Е0

 

     У цілій константі немає ні крапки, ні коми, а в дійсній константі записується так звана десяткова крапка (а не кома).

     Символічна константа – це один символ у лапках.

     Приклади:

 

 ‘a’                       ‘+’

 

     Рядкова константа – це послідовність символів в лапках, наприклад:

 

 ‘Купуйте IBM PC AT’

 

     Логічні константи визначаються словами True та False, відповідно “істине” та “хибне”.

     Невідємними елементами кожної програми є змінні. Змінні визначаються іменем, яке починається з литери та може мати в середині цифри та знак підкреслення. Великі та малі літерив іменах не розрізнюяться.

     Приклад:

 

 A        Xsum         Kilkist         Rik1999        Dunamo_Kuev

 

Довжина імені може бути, яка завгодно, але транслятор “розуміє” тільки перші 63 символи.

     Змінна одержує та змінює (може і не змінювати) своє значення в процесі роботи програми.

     Кожна змінна повинна бути описана на початку програми після слова Var. При цьому вказується тип змінної. Для цілої змінної всі типи наведені в таблиці 1.   

 

                           Таблиця 1

Тип

Діапазон

Розмір в байтах

Byte (коротка ціла без знаку)

0…255

1

Shortint (коротка ціла із знаком)

-128..127

1

Word (ціла без знаку)

0…65535

2

Integer (ціла із знаком)

-32768..32767

2

Longint (довга ціла із знаком)

-2147483648..

2147483647

4

 

Всі можливі типи дійсної змінної наведені в таблиці 2

Таблиця 2

Тип

Діапазон

Кількість цифр

Розмір в байтах

Real (дійсний)

10-39  -   1038

11  -  12

6

Single (одинарна точність)

10-45  -  1038

7  -  8

4

Double (подвійна точність)

10-324  -  10308

15  -  16

8

Extended (розширена точність)

10-4951  -  104932

19  -  20

10

 

Стандартний тип для дійсної змінної – Real. На відміну від інших мов програмування в системі PASCAL треба обов’язково описувати всі змінні на початку програми.

Приклад:

 

Var  A, B: Real;

              X: Double;

              I, J, K: Byte;

              M: Integer;

 

     Для опису символьних змінних вживають тип Char, рядкових - String, логічних – Boolean.

     Найбільша довжина рядку складає 255 символів, у квадратних дужках вказують довжину для конкретної змінної. Якщо довжина не вказана, то автоматично  береться – 255.

Приклад:

 

Var Z, Buk, Sim: Char;

        Str: String [20];

        S: String;

        Q, R: Boolean;

 

     Обробка даних виконується в виразах та операторах присвоєння. Оператор присвоєння має загальний вигляд:

     А := В;

 де А – проста або індексована змінна,

      В – вираз.

     При виконанні оператора спочатку обчислюється вираз, а потім результат присвоюється змінній А. При цьому повинна бути сумісність типів по присвоєнню. Існує багато випадків сумісності типів, головні з них такі:

 • А та В являються цілими типами та значення В попадає в діапазон значень А;
 • А та В – дійсні типи та значення В попадає в діапазон припустимих значень А;
 • А – дійсний тип, а В – цілий (але не навпаки);
 • А та В – рядкові дані;
 • А – рядок, а В – символ.

Приклади операторів присвоєння:

 

Var A, B, C: real;

       I, J, K: integer;

        R1, R2: string [20];

        S1, S2: char;

…………………………

      K:=I div J;

      C:=A + B/2;

      R1:= ‘текст’;

      R2:=R1;

       S1:=’*’;

 
   
 
 
Інші статті за темою:

 • Обробка текстових даних
 • Цикл FOR - цикл з параметром
 • Типізація даних
 • Робота з файлами
 • Використання динамічних змінних


 •  
       
       

   
   
   
  Яндекс.Метрика
   

   
       
    Copyright © 2008-2020 UA5.org