logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Алфавіт та типи даних мови Pascal
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Невідємними елементами кожної програми є змінні. Змінні визначаються іменем, яке починається з литери та може мати в середині цифри та знак підкреслення.
 
   
     
     
Лінійні алгоритми та аріфметичні операції
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Алгоритмом називається упорядкована послідовність дій (команд), які необхідно виконати для вирішення задачі. Упорядкованість досягається правилом про порядок запису команд. Лінійним є процес, в якому команди виконуються послідовно, у порядку їх запису, без розгалужень та повторень.
 
   
     
     
Оператори розгалуження
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Розгалужений процес вміщує декілька шляхів. Вибір того чи іншого шляху залежить від виконання деяких умов. У багатьох випадках виникає потреба в зміні послідовного порядку операторів, що стає  можливим завдяки операторам управління. До них в першу чергу відносяться IF та CASE.
 
   
     
     
Цикли та циклічні процеси
Програмування мовою Pascal
     
     
 

Циклічними називаються обчислювальні процеси, в яких неодноразово виконуються одні й ті ж дії, але з різними даними. Тіло циклу складається з операторів, що повторюються у програмі. Для організації циклу необхідно задати початкове значення змінної, яка буде змінюватися у циклі, її кінцевого значення та крок її зміни. Треба контролювати значення цієї змінної для перевірки умови виходу з циклу. Умовою може бути: перевищення параметром циклу кінцевого значення, виконання заданого числа повторень, досягнення заданої точності обчислення.

         Цикли бувають арифметичні та ітеративні. В арифметичних циклах число повторень визначається на основі зміни параметра циклу; в ітеративних циклах - цикл повторюється доти, доки не буде виконана умова виходу з циклу.

 
   
     
     
Цикл FOR - цикл з параметром
Програмування мовою Pascal
     
     
 

Оператор організації циклів FOR має загальний вигляд:

FOR параметр := вираз 1 {to downto} вираз2 do {оператор};

де параметр – змінна цілого, символьного або перелічуваного типу;

вираз 1, вираз 2 – відповідно початкове та кінцеве значення параметра (константа, змінна або вираз);

оператор – простий або складний оператор (це, так зване, тіло циклу).

      

 
   
     
     
Обробка текстових даних
Програмування мовою Pascal
     
     
 
В мові Pascal є два види текстових даних: символічні (char) та рядкові (string).
 
   
     
     
Використання типу - Запис
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Записи дозволяють об'єднати під одним іменем дані різних типів. Це зручно для рішення різно­манітних задач.
 
   
     
     
Підпрограми - процедури та функції
Програмування мовою Pascal
     
     
 

В мові Паскаль використовується два види підпрограм ­­­­­­- процедури та функції. Вони відрізняються між собою структурою та способом виклику.

 
   
     
     
Створення та використання модулів
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Модуль — це оформлена за деякими правилами сукупність визначень типів, констант, змінних та підпрограм. Спочатку складається текст модуля, потім він компілюється і записується на диск у вигляді tpu-файла. Такий файл неможливо викона­ти, як самостійну програму. Його використовують, як допоміжний файл у процесі розробки головної програми.
 
   
     
     
Робота з файлами
Програмування мовою Pascal
     
     
 

Файл - це іменована область зовнішньої пам'яті комп'ютера, яка містить логічно пов'зані дані.

У мові Pascal використовується три типи файлів: типізований, нетипизований та текстовий, які в програмі визначаються наступним чином:

 
   
     
     
Використання динамічних змінних
Програмування мовою Pascal
     
     
 

В процесі компіляції програми для змінних виділяється пам'ять конкретного розміру, яка зберігається за змінними на весь період роботи програми. Такі змінні є статичними, доступ до відповідних областей пам’яті здійснюється за їх іменами.

Такий спосіб не є ефективним, особливо коли невідомо які розміри пам'яті потрібні для зберігання даних. Змінні, які з'являються в процесі роботи програми або їх розмір може змінюватись при її роботі називають динамічними змінними.

 
   
     
     
Використання послідовних та вкладених розгалужень
Програмування мовою Pascal
     
     
 
Розгалуження алгоритму є необхідним, якщо програма містить умову виконання визначених інструкцій (тобто для їх виконання дані повинні задовольняти визначеній умові). Для цього у мовах програмування існує оператор розгалуження IF…ELSE. Розглянемо роботу цього оператора у мові програмування Pascal.
 
   
     
     
Принципи роботи вкладених циклів
Основи програмування, Програмування мовою Pascal
     
     
 
При написанні коду програми існує можливість помістити в тіло існуючого циклу ще один цикл. Поміщений цикл називається вкладеним циклом. Цикл, в який було вкладено інший, називається зовнішнім циклом, таким чином, вкладений цикл в тіло іншого буде називатися внутрішнім. Насправді кількість вкладених циклів необмежена. При потребі ми можемо створювати велику кількість циклів в тілах зовнішніх та внутрішніх циклів.
 
   
     
     

 
 
 
Яндекс.Метрика
 

 
     
  Copyright © 2008-2021 UA5.org