logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Історія мови SQL
Бази даних
     
     
 
Мова SQL, призначена для взаємодії з базами даних, з'явилася в середині 70-х рр. (перші публікації датуються 1974 р.) і була розроблена у компанії IBM у рамках проекту експериментальної реляційної СУБД System R. Вихідна назва мови SEQUEL (Structured English Query Language) тільки частково відбиває суть цієї мови. Звичайно, мова була орієнтований головним чином на зручну й зрозумілу користувачам формулювання запитів до реляційних БД. Але, у дійсності, вона майже із самого початку була повною мовою БД, що забезпечує крім засобів формулювання запитів і маніпулювання БД наступні можливості:
 
   
     
     
Основи баз даних
Бази даних
     
     
 
Комп'ютери так міцно ввійшли в наше життя, тому що їх можна запрограмувати на виконання стомлюючих, повторюваних операцій і рішення завдань, які нам самим було б не під силу вирішити без їхньої обчислювальної швидкості і ємності інформаційних носіїв. Розміщення інформації на папері і розробка схеми зберігання паперів у папках і картотеках - досить чітко відпрацьований процес, але багато хто зітхнув з полегшенням, коли завдання звелося до переміщення електронних документів у папки на жорсткому диску.
 
   
     
     
Системи керування базами даних
Бази даних
     
     
 

Програміст, що працює з базою даних, не піклується про те, як ці дані зберігаються, і додатки, взаємодіючі із СКБД, не знають про спосіб запису даних на диск. "Зовні" видимий лише логічний образ даних, і це дозволяє міняти код СКБД, не торкаючись коду самих додатків.

Подібна обробка даних здійснюється за допомогою мови четвертого покоління (4GL), що підтримує запити, які записуються й виконуються негайно. Дані швидко втрачають свою актуальність, тому швидкість доступу до них важлива. Крім того, програміст повинен мати можливість формулювати нові запити. Вони називаються нерегламентованими (ad hoc), оскільки не зберігаються в самій базі даних і служать вузькоспеціалізованим цілям.


 
   
     
     
Системи керування файлами
Бази даних
     
     
 

Найпростіша база даних організована у вигляді набору звичайних файлів. Ця модель нагадує картотечну організацію документів, при якій папки зберігаються в ящиках, а в кожній папці підшите деяке число сторінок.

Системи керування файлами не можна класифікувати як СКБД, тому що звичайно вони є частиною операційної систем і нічого не знають про внутрішній зміст файлів. Це знання закладене в прикладних програмах, що працюють із файлами. Як приклад можна привести таблицю користувачів UNIX, що зберігається у файлі /etc/passwd. Програми, що звертаються до цього файлу, знають, що в його першому полі перебуває ім'я користувача, що кінчається двокрапкою. Якщо додатку потрібно відредагувати цю інформацію, він повинний безпосередньо відкрити файл і подбати про правильне форматування полів.
 
   
     
     
Ієрархічні бази даних
Бази даних
     
     
 
Ієрархічні бази даних підтримують деревоподібну організацію інформації. Зв'язки між записами виражаються у вигляді відносин предок/нащадок, а в кожного запису є рівно один батьківський запис. Це допомагає підтримувати цілісність посилань. Коли запис видаляється з дерева, всі його нащадки також повинні бути вилучені.
 
   
     
     
Мережні бази даних
Бази даних
     
     
 
Мережна модель розширює ієрархічну модель, дозволяючи групувати зв'язки між записами в множини. З логічної точки зору зв'язок - це не сам запис. Зв'язки лише виражають відносини між записами. Як й в ієрархічній моделі, зв'язки ведуть від батьківського запису до дочірнього, але цього разу підтримується множинне спадкування.
 
   
     
     
Реляційні бази даних
Бази даних
     
     
 

У порівнянні з розглянутими вище моделями реляційна модель жадає від СКБД набагато більш високого рівня складності. У ній робиться спроба позбавити програміста від виконання рутинних операцій по керуванню даними, настільки характерних для ієрархічної й мережної моделей.

У реляційній моделі база даних являє собою централізоване сховище таблиць, що забезпечує безпечний одночасний доступ до інформації з боку багатьох користувачів. У рядках таблиць частина полів містить дані, стосовні безпосередньо до запису, а частина - посилання на записі інших таблиць. Таким чином, зв'язки між записами є невід'ємною властивістю реляційної моделі.
 
   
     
     
Об’єктно-орієнтовані бази даних
Бази даних
     
     
 
Об’єктно-орієнтована база даних (ООБД) дозволяє програмістам, які працюють із мовами третього покоління, інтерпретувати всі свої інформаційні сутності як об'єкти, що зберігаються в оперативній пам'яті. Додатковий інтерфейсний рівень абстракції забезпечує перехоплення запитів, що звертаються до тих частин бази даних, які перебувають у постійному сховищі на диску. Зміни, внесені в об'єкти, оптимальним образом переносяться з пам'яті на диск.
 
   
     
     
Об’єктно-реляційні бази даних
Бази даних
     
     
 
Об’єктно-реляційні СКБД поєднують у собі риси реляційної й об'єктної моделей. Їхнє виникнення породжене тим, що реляційні бази даних добре працюють із убудованими типами даних і набагато гірше - з користувальницькими, нестандартними. Коли з'являється новий важливий тип даних, доводиться або включати його підтримку в СКБД, або змушувати програміста самостійно управляти даними в додатку.
 
   
     
     
Реляційна модель
Бази даних
     
     
 

Реляційна модель це модель даних, що описує структуру даних, припустимі операції над даними й спеціальні правила, що забезпечують цілісність даних.

Розроблена Едгаром Коддом (Edgar Codd) у фірмі IBM в 1970 р. Дані представляються у вигляді двомірних таблиць, над якими допускаються традиційні теоретико-множинні операції (об'єднання, перетинання, різниця й декартовий добуток) і спеціальні реляційні операції (селекція, проекція, з'єднання й розподіл).

Використання моделі дозволило створити як самі реляційні бази даних, так і системи керування реляційними базами даних.

Від англ. relation — відношення.
 
   
     
     
Реляційна база даних
Бази даних
     
     
 
Реляційна база даних це база даних, побудована на основі реляційної моделі, тобто БД, що має табличний спосіб вистави даних, а на зовнішньому рівні, що задається набором однорідних таблиць. Кожний об'єкт записується рядком у таблиці. Рядок називається записом. Запис складається з полів  різного типу.
 
   
     
     
Реляційна система керування базою даних
Бази даних
     
     
 

Реляційна система керування базою даних це система керування реляційною базою даних, побудована на реляційній моделі.

На практиці існує розподіл реляційних систем керування базами даних на потужні системи архітектури «клієнт-сервер» для великої кількості транзакцій мережні протоколи, що підтримують різні типу Oracle, Gupta, Informix, і системи для невеликого числа користувачів персональних комп'ютерів - це Msaccess, серія dbasex (dbaseii, dbaseiii, dbaseiv), FOX, Clipper і ін.
 
   
     
     
Системи керування базами даних
Бази даних
     
     
 

Система керування базою даних це сукупність програмних засобів, що забезпечує можливість створення бази даних (БД), доступу до даних і керування базою даних.

Керування — це створення, доповнення, модифікація й формування результуючих документів, підтримка бази в актуальному стані й збереження її цілісності, запобігання несанкціонованого доступу до неї.
 
   
     
     
Мова структурованих запитів (SQL)
Бази даних
     
     
 

Мова структурованих запитів це високорівнева мова, призначена для роботи з базами даних.

Дозволяє модифікувати дані, становити й виконувати запити, виводити результати у вигляді звітів. Розроблений фірмою IBM на початку 800х рр. У цей час є загальноприйнятим стандартом для систем керування базами даних реляційного типу.

Мова SQL звичайно використовується разом з універсальними мовами програмування З, Pascal і ін. або мовами керування базами даних Foxpro, dbase IV і ін.

По англ. Structured Query Language (SQL).
 
   
     
     
Бази даних
Бази даних
     
     
 
База даних це сукупність взаємозалежних даних на машинних носіях, організована певним способом; інформаційна модель предметної області.

Відповідно до моделей опису даних БД визначають як ієрархічні, мережні, реляційні.

 
   
     
     

 
 
 
Яндекс.Метрика
 

 
     
  Copyright © 2008-2021 UA5.org